Stand reklamowy L-Banner


dane techniczne
wytyczne do przygotowania grafiki


L-banner