Polityka RODO

Polityka prywatności:  RODO

Szanowni Państwo,  w związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że Display Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Graniczna 12, 64-100 Leszno, KRS 0000704911 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6972342010 zwany dalej "administratorem danych", przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

Dane kontaktowe administratora danych to

 • Display Expo Sp. z o.o., ul. Graniczna 12, 64-100 Leszno
 • e-mail: rodo@displayexpo.pl
 • tel. 65 529 22 69

Przedstawicielem administratora danych jest

 • Pan Łukasz Laskowski - Właściciel

Cele przetwarzania

 • marketingowe, w tym zwłaszcza do informowania Klientów o oferowanych produktach i usługach oraz marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Display Expo Sp. z o.o. w Lesznie
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Display Expo Sp. z o.o. w Lesznie, przez 10 lat od zakończenia umowy;
 • finansowo - księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa między innymi podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Display Expo Sp. z o.o. w Lesznie, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

Kategorie uzyskanych danych osobowych

 • Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe i identyfikacyjne (takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP itp.).

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora danych, podmiotom współpracującym z administratorem danych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, księgowym, kancelariom prawnym, dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz reklamowych i marketingowych

Okres przechowywania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i celów kontrolnych organu nadzoru

Prawa w odniesieniu do przetwarzania

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Źródło danych osobowych

 • Dane osobowe zostały pobrane od Pani/Pana bezpośrednio lub pośrednio od Pana/Pani pracodawcy/zleceniodawcy lub innego personelu Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy, Pani/Pana pracowników lub innego personelu. Dane przekazane są dobrowolnie, ich przekazanie nie jest warunkiem zawarcia współpracy, jednakże ich nieprzekazanie może uniemożliwić komunikację i współpracę z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą.

Zmiana danych osobowych

 • W celu zmiany danych prosimy o kontakt pod adresem: Display Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Graniczna 12, 64-100 Leszno, bądź mailowo na adres: rodo@displayexpo.pl

Rezygnacja z usług

 • Display Expo Sp. z o.o. oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym proszeni są o podanie danych osobowych osób odwiedzających.
 • Usunięcia danych można dokonać wysyłając e-mail pod adres: rodo@displayexpo.pl

Niniejsza strona wykorzystuje pliki „Cookies ”. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich zbieranie oraz wykorzystywanie. Pamiętaj: warunki przechowywania lub dostępu do plików „Cookies” można określić w przeglądarce. Szczegółowe informacje nt. plików „Cookies” dostępne są w Polityce Cookies.

https://displayexpo.pl/